Ασφάλεια και Υγεία

Υγεία
Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή αν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό σας πριν το ταξίδι. Θα πρέπει επίσης να συμπληρώσετε ένα ιατρικό έντυπο, μαζί με τον γιατρό σας και με την υπογραφή του τελευταίου. Το υπογεγραμμένο έγγραφο πρέπει να σταλεί στο γραφείο.

Εάν είσθε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ και αρρωστήσετε κατά το ταξίδι σας, μπορείτε να τύχετε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δωρεάν ή με μειωμένο κόστος.

Ασφάλεια ταξιδιού
Επιθυμείτε ενδεχομένως να ασφαλιστείτε για το ταξίδι σας, καθώς λίγες μόνο χώρες της ΕΕ καταβάλλουν όλα τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Τυχόν ασθένεια ή ατύχημα στο εξωτερικό μπορεί να συνεπάγεται επιπλέον έξοδα μετακίνησης, στέγασης ή επαναπατρισμού, για τα οποία θα πρέπει να είστε ασφαλισμένοι.