Διαβατήριο & Visa

Να θυμάστε ότι είναι δική σας ευθύνη να διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες για τους επισκέπτες διαφορετικών εθνικοτήτων. Για ορισμένες χώρες για παράδειγμα το διαβατήριό σας θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον άλλους 6 μήνες μετά την επιστροφή σας στην Ελλάδα. ’λλες χώρες χρειάζονται συγκεκριμένη VISA. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για VISA στην πρεσβεία της χώρας που σκοπεύετε να επισκεφθείτε. Ορισμένες χώρες χορηγούν VISA κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο.

Πριν από την αναχώρηση όλοι οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάσουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για την έξοδό τους από τη χώρα αναχώρησης, την είσοδό τους στην χώρα προορισμού και την κυκλοφορία τους στην τελευταία. Οφείλουν επίσης να ακολουθήσουν την υγειονομική τακτική σε ισχύ, η οποία ορίζεται από τις σχετικές νομικές διατάξεις καθώς και κάθε όρο που έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο (είτε χώρα αναχώρησης είτε προορισμού).

Τα παιδιά που ταξιδεύουν στο εξωτερικό χρειάζονται διαβατήριο σαν έγγραφο αναγνώρισης. Για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Για τις πτήσεις εσωτερικού συνιστώμενα είναι το βιβλιάριο υγείας ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για ταυτοποίησή τους εφόσον κριθεί απαραίτητο.