Ταξιδεύοντας με παιδί

Κάτω των 2 ετών

Παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ταξιδέψουν ασυνόδευτα

Κάτω των 6 ετών

Παιδιά κάτω των έξι(6) χρόνων δεν μπορούν να ταξιδέψουν ασυνόδευτα, εκτός και αν συνοδεύονται από άτομο πάνω από την ηλίκια των δεκαοκτώ (18) ετών.

6-14 ετών

Από την ηλικία των έξι(6) μέχρι δεκατεσσάρων (14),  τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους θα θεωρούνται ασυνόδευτα ή "UMs"

Νεαροί επιβάτες 15-18 ετών

Η υπηρεσία UM μπορεί να προσφερθεί σε νεαρούς επιβάτες ηλικίας 15 -18ετών εφόσον ζητηθεί από τους γονείς τους, με τους ίδιους όρους κανονισμούς και χρέωση που ισχύουν  για τα ασυνόδευτα ηλικίας 6-14 ετών , και εφόσον συμπληρωθούν οι ίδιες φόρμες και έγγραφα.